Admitere pedagogie

STIMATE ELEV,

          Îţi facem cunoscut că pentru anul şcolar 2017-2018 avem propuse spre aprobare în planul de şcolarizare 28 de locuri, adică (1) una clasă a IX-a, filiera vocaţională, profilul PEDAGOGIC, specializarea ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, pentru care se va organiza ETAPA I – PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 18 – 31 mai 2017, următorul calendar de desfăşurare:

 

DATA /   PERIOADA EVENIMENTUL
18- 19 mai 2017 Eliberarea fiselor de înscriere si anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc sa participe la probe de aptitudini

Probele de aptitudini

22 – 23   mai 2017 Înscrierea pentru probele de aptitudini
24- 27 mai   2017 Desfăşurarea probelor de aptitudini
31 mai 2017 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini.

Candidaţii vor susţine următoarele probele de aptitudini:

  • Proba de aptitudini MUZICALE;
  • Proba de aptitudini FIZICE (sportive);
  • Proba de aptitudini ARTISTICE;
  • INTERVIU

Rezultatele fiecărei probe se apreciază cu ”ADMIS”   sau ”RESPINS”.

La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, etapa I, II şi III, candidaţii vor prezenta:

– Fişa de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde provin (original, cu semnătura şi ştampila scolii);

– Carte de identitate, original şi copie;

– Certificat de naştere, original şi copie;

– Adeverinţă medicală;

– Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” şi că sunt de acord să-l respecte.

 Documentele pentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a 2017-2018 (6 – 7 iulie 2017) sunt:

  1. Foaia matricolă V-VIII;
  2. Adeverinţa de la Evaluarea Naţională.