Admitere teologie

STIMAȚI ELEVI / DRAGI PĂRINȚI,

Vă facem cunoscut că pentru anul şcolar 2017-2018  mai avem locuri la clasa a IX-a, filiera vocaţională, profilul TEOLOGIE, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, pentru care se va organiza ETAPA a II-a  – PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 4 – 5 septembrie 2017, următorul calendar de desfăşurare:

 

DATA

EVENIMENTUL

Probele de aptitudini

4 septembrie 2017 Înscrierea pentru probele de aptitudini
5 septembrie 2017 Desfăşurarea probelor de aptitudini
6 septembrie 2017 Afișarea rezultatelor și rezolvarea eventualelor contestații

Se pot înscrie candidați din seria curentă ți cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018.

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini ORAL ŞI SCRIS la următoarele discipline: Micul Catehismul, Mica Biblie și Probe de aptitudini muzicale.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini vă punem la dispoziţie un material bibliografic in care veţi găsi toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere.

Acest material se poate procura gratuit de la Liceul Teologic Romano – Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” – Roman.

 La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI,  candidaţii vor prezenta:

– Foaia  matricolă V-VIII și Adeverința de la Evaluarea Națională;

– Carte de identitate, original şi copie;

– Certificat de naştere, original şi copie;

– Adeverinţă medicală;

– Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teologic Romano – Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” şi că sunt de acord să-l respecte.

 

De la parohia de provenienţă:

  1. Adeverinţa de Botez;
  2. Adeverinţa de Mir;
  3. Adeverinţa de căsătorie religioasă a părinţilor;
  4. Caracterizare din partea Părintelui Paroh.