Admitere teologie

STIMATE ELEV,

Îţi facem cunoscut că pentru anul şcolar 2017-2018 avem propuse spre aprobare în planul de şcolarizare 28 de locuri, adică una clasă a IX-a, filiera

vocaţională, profilul TEOLOGIE, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, pentru care se va organiza ETAPA I – PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 18 – 31 mai 2017, următorul calendar de desfăşurare:

 

DATA /   PERIOADA EVENIMENTUL
18 – 19 mai 2017 Eliberarea fiselor de înscriere si anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc sa participe la probe de aptitudini

Probele de aptitudini

22 – 23 mai   2017 Înscrierea pentru probele de aptitudini
24 – 27 mai   2017 Desfăşurarea probelor de aptitudini
29 mai 2017 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini.

31 mai 2017 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la probele de aptitudini

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini ORAL ŞI SCRIS la următoarele discipline: Micul Catehismul, Mica Biblieși Probe de aptitudini muzicale.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini vă punem la dispoziţie un material bibliografic in care veţi găsi toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere.

Acest material se poate procura gratuit de la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” – Roman.

 La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, etapa I, II şi III, candidaţii vor prezenta:

– Fişa de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde provin (original, cu semnătura şi ştampila scolii);

– Carte de identitate, original şi copie;

– Certificat de naştere, original şi copie;

– Adeverinţă medicală;

– Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” şi că sunt de acord să-l respecte.

 

Documentele pentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a 2017-2018

(6 -7 iulie 2017) sunt:

  1. Foaia matricolă V-VIII;
  2. Adeverinţa de la Evaluarea Naţională.

De la parohia de provenienţă:

  1. Adeverinţa de Botez;
  2. Adeverinţa de Mir;
  3. Adeverinţa de căsătorie religioasă a părinţilor;
  4. Caracterizare din partea Părintelui Paroh.