Oferta educationala
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMT
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
„SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”
Str. Ştefan cel Mare 268/ B,
Municipiul ROMAN,  Judeţul NEAMŢ
Tel./Fax: 0233/741421; E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;
Site-ul: www.liceulfranciscan.ro

Listă candidați admiși în 2019

Teologie_2019

Pedagogie

 OFERTA ADMITERE 2019