REZULTATE_VOCATIONAL 2020

ADMITERE   2020

TEOLOGIE

1 clasă (28 locuri) profil teologic, specializarea teologie romano-catolică.

 Documentele necesare înscrierii pentru admitere: 02-05 iunie 2020

 1. Anexa la fișa de înscriere (de la școala de proveniență)
 2. Certificatul de naștere (original + copie)
 3. Cartea de identitate (original + copie)
 4. Fișa medicală în original
 5. Foia matricolă
 6. Declarația din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte
 7. Recomandare (caracterizare) din partea Părintelui Paroh.

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” din Roman-neamț, absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini: 09 – 12 iunie 2020

 1. Interviul / colocviul/proba orală constă în:
 • Verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului
 • Motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic
 1. Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudine.

Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

12 iunie 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini


PEDAGOGIE

1 clasă (28 locuri) profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare.

 Documentele necesare înscrierii pentru admitere: 02-05 iunie 2020

 1. Anexa la fișa de înscriere (de la școala de proveniență)
 2. Fișa de aptitudine ( de la școala de proveniență) și va conține:
 3. Media generală a claselor V-VIII la disciplinele:  
 • Limba și literatura română        

 • Educație vizuală,

 • Educație muzicală

 • Educație fizică și sport

 • Media generală a claselor V-VIII la purtare

 1. Certificatul de naștere (original + copie)
 2. Cartea de identitate (original + copie)
 3. Fișa medicală în original
 4. Declarația din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte.

Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini: 09 – 12 iunie 2020

 • Evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.
 • Pentru a fi declarat ADMIS, candidatul trebuie să aibă în fișa de aptitudini la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educației fizică și sport, media generală a claselor a V-VIII mai mare sau egală cu 7 (șapte) și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10 (zece).

12 iunie 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 OFERTA EDUCATIONALA 2020

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMT
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
„SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”
Str. Ştefan cel Mare 268/ B,
Municipiul ROMAN,  Judeţul NEAMŢ
Tel./Fax: 0233/741421; E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;
Site-ul: www.liceulfranciscan.ro

 

 

 

liceulfranciscan.ro/…/OFERTA-EDUCATIONALA-2020.pdf

liceulfranciscan.ro/…/OFERTA-EDUCATIONALA-2020.pdf