Oferta educationala

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMT
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
„SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”
Str. Ştefan cel Mare 268/ B,
Municipiul ROMAN,  Judeţul NEAMŢ
Tel./Fax: 0233/741421; E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;
Site-ul: www.liceulfranciscan.ro

ADMITERE 2019 TEOLOGIE

      Vă  facem cunoscut că pentru anul şcolar 2019-2020 avem propuse spre aprobare în planul de şcolarizare 28 de locuri, adică una clasă a IX-a, filiera vocaţională, profilul TEOLOGIE, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, pentru care se va organiza ETAPA II – PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 24 – 30 iulie 2019, următorul calendar de desfăşurare:

Probele de aptitudini

24-25 iulie 2019

Înscrierea pentru probele de aptitudini

26 şi 29 iulie 2019

Desfăşurarea  probelor de aptitudini

30 iulie 2019

Afişarea rezultatelor 

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini ORAL ŞI SCRIS la următoarele discipline: Micul Catehismul, Mica Biblie și  Probe de aptitudini muzicale.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini vă punem la dispoziţie un material bibliografic in care veţi găsi toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere.

Acest material se poate procura gratuit de la Liceul  Teologic Romano – Catolic  ”Sfântul Francisc de Assisi” – Roman.

La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, etapa II candidaţii vor prezenta:

– Foaia matricolă V-VIII;

– Adeverinţa de la Evaluarea Naţională;

– Carte de identitate, original şi copie;

– Certificat de naştere, original şi copie;

– Adeverinţă medicală;

– Declaraţie din partea candidatului  şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teologic    Romano – Catolic  ”Sfântul Francisc de Assisi” şi că sunt de acord să-l respecte.

 De la parohia de provenienţă:

  1. Adeverinţa de Botez;
  2. Adeverinţa de Mir;
  3. Adeverinţa de căsătorie religioasă a părinţilor;
  4. Caracterizare din partea Părintelui Paroh.

OFERTA ADMITERE 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.