Oferta educationala

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMT
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
„SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”
Str. Ştefan cel Mare 268/ B,
Municipiul ROMAN,  Judeţul NEAMŢ
Tel./Fax: 0233/741421; E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;
Site-ul: www.liceulfranciscan.ro

Listă candidați admiși în 2019

Teologie_2019

Pedagogie

 

ADMITERE 2019 TEOLOGIE si PEDAGOGIE

      Vă  facem cunoscut că pentru anul şcolar 2019-2020 avem propuse spre aprobare în planul de şcolarizare câte 28 de locuri, adică una clasă a IX-a, filiera vocaţională, profilul TEOLOGIE, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ si profilul PEDAGOGIC, specializarea ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE pentru care se va organiza ETAPA II – PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 24 – 30 iulie 2019, următorul calendar de desfăşurare:

Probele de aptitudini

24-25 iulie 2019

Înscrierea pentru probele de aptitudini

26 şi 29 iulie 2019

Desfăşurarea  probelor de aptitudini

30 iulie 2019

Afişarea rezultatelor 

TEOLOGIE

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini ORAL ŞI SCRIS la următoarele discipline: Micul Catehismul, Mica Biblie și  Probe de aptitudini muzicale.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini vă punem la dispoziţie un material bibliografic in care veţi găsi toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere.

Acest material se poate procura gratuit de la Liceul  Teologic Romano – Catolic  ”Sfântul Francisc de Assisi” – Roman.

La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, etapa II candidaţii vor prezenta:

– Foaia matricolă V-VIII;

– Adeverinţa de la Evaluarea Naţională;

– Carte de identitate, original şi copie;

– Certificat de naştere, original şi copie;

– Adeverinţă medicală;

– Declaraţie din partea candidatului  şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teologic    Romano – Catolic  ”Sfântul Francisc de Assisi” şi că sunt de acord să-l respecte.

 De la parohia de provenienţă:

  1. Adeverinţa de Botez;
  2. Adeverinţa de Mir;
  3. Adeverinţa de căsătorie religioasă a părinţilor;
  4. Caracterizare din partea Părintelui Paroh.

PEDAGOGIE

Candidaţii vor susţine următoarele probele de aptitudini:

  • Proba de aptitudini MUZICALE;
  • Proba de aptitudini FIZICE;
  • Proba de aptitudini ARTISTICE;
  • INTERVIU

Rezultatele fiecărei probe se apreciază cu ”ADMIS”   sau ”RESPINS”.

La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, etapa II candidaţii vor prezenta:

– Foaia matricolă V-VIII;

– Adeverinţa de la Evaluarea Naţională;

– Carte de identitate, original şi copie;

– Certificat de naştere, original şi copie;

– Adeverinţă medicală;

– Declaraţie din partea candidatului  şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teologic Romano-Catolic  ”Sfântul Francisc de Assisi” şi că sunt de acord să-l respecte.

 OFERTA ADMITERE 2019