Loading...
miercuri, 3 martie 2021

Ziua Culturii Naționale la Liceul Franciscan

Astăzi, 15 ianuarie 2021, se împlinesc 171 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, cel care a creat în literatura română o operă monumentală, demnă de alăturat celorlalți mari scriitori europeni.  Este un geniu care s-a remarcat nu numai printr-o inteligență deosebită, ci și prin capacitatea creativă, prin sacrificiul pus în slujba unui ideal măreț.  Credea în iubirea absolută, căuta sensul lumii și al vieții, împărtășea pasiunea romantică pentru folclor, se întorcea cu mintea în trecut, în Evul Mediu românesc sau chiar în epocile mai îndepărtate ale istoriei mitice a dacilor, întruchipând eroi exemplari, excepționali. Contemporan cu Titu Maiorescu, Ion Creangă și I.L.Caragiale, Eminescu a însemnat un moment privilegiat al istoriei noastre culturale. De aceea, nu întâmplător, astăzi este și Ziua Culturii Naționale.

            Pentru Eminescu, creația reprezintă aspirația către frumosul absolut, iubirea absolută, binele absolut, iar Absolutul reprezintă perfecțiunea divină. Deși nu este un scriitor explicit creștin, în scrierile sale postume se găsesc și poezii de esență religioasă. Cea mai frumoasă expresie a sensibilității religioase este poezia „Rugăciune”, adresată sfintei Fecioare Maria: „Crăiasa alegându-te,/ Îngenunchem rugându-te,/ Înalță-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie;/ Fii scut de întărire/ Și zid de mântuire,/ Privirea-ți adorată/ Asupră-ne coboară,/ O, maică preacurată/ Si pururea fecioară,/ Marie!“.

            Pentru a marca evenimentele acestei zile, elevii liceului nostru, “uniți în cuget și-n simțiri”, au realizat câteva clipuri video cu recitări din poezia eminesciană, sub coordonarea d-nei prof. Monica Grosu. Mulțumim pentru montaj elevului Paul Jicmon, din clasa a XI-a A, și elevei Diana Humă, din clasa a X-a B. Și, bineînțeles, o mulțumire specială se cuvine să adresăm tuturor elevilor care s-au implicat în acest proiect.