Loading...
marţi, 16 aprilie 2024
OFMConv Romania

Oferta educațională pentru clasa a IX-a în anul școlar 2024-2025 la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”

Admitere Teologie romano-catolică

Calendar înscriere și desfășurare a probelor de aptitudini

 • 16 – 17 mai 2024 – Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 21 – 24 mai 2024 – Desfășurarea probelor de aptitudini

 

 • 27 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 31 mai 2024 – omunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

Dosarul se aduce la secretariat și te poți înscrie:

 • Ca elev la profilul teologic – pentru fete și băieți, dosarul va conține:
  1. Anexa la fişa de înscriere (de la şcoala de provenienţă)

  2. Certificatul de naştere (original + copie)

  3. Cartea de identitate (original + copie)

  4. Adeverința medicală (de la medicul de familie)

  5. Declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respectă

  6. Adeverinţa cu mediile anuale la disciplina religie şi purtare din clasele V-VIII.
 • Ca seminarist – pentru băieți (specializarea teologie romano-catolică) și dosarul va conține:

  1. Anexa la fişa de înscriere (de la şcoala de provenienţă)

  2. Certificatul de naştere (original + copie)

  3. Cartea de identitate (original + copie)

  4. Adeverință medicală (de la medicul de familie)

  5. Declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte

  6. Recomandare (caracterizare) din partea părintelui paroh

  7. Adeverinţa cu mediile anuale la disciplina religie şi purtare din clasele V-VIII.

       A fi elev la noi este o bucurie: faci parte dintr-o familie frumoasă, cu oameni deschişi, cu profesori implicaţi, cu colegi aleşi, cu săli de clasă luminoase, capelă, spaţii deschise frumos amenajate, cu terenuri de sport,… şi toate celelalte, toate pentru tine. Astfel, ai ocazia să îţi însuşeşti o formare umană şi creştină integrală, pentru a deveni un om adevărat şi pregătit în viaţă! Curaj: Domnul te aşteaptă!

 

Admitere Pedagogie învățător-educatoare și Pedagogie educator-puericultor

 

Calendar înscriere și desfășurare a probelor de aptitudini

 • 16 – 17 mai 2024  – Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 21 – 24 mai 2024  –  Desfășurarea probelor de aptitudini

 

 • 27 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 31 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

 

 • Dosarul care trebuie depus pe 16-17 mai 2024 la adresa liceului și va conţine:
   1. Anexa şi fişa de înscriere (de la şcoala de provenienţă)

   2. Certificatul de naştere (original + copie)

   3. Cartea de identitate (original + copie)

   4. Adeverința medicală (de la medicul de familie)

   5. Declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte

           A fi elev la noi este o bucurie: faci parte dintr-o familie frumoasă, cu oameni deschişi, cu profesori implicaţi, cu colegi aleşi, cu săli de clasă luminoase, capelă, spaţii deschise frumos amenajate, cu terenuri de sport,… şi toate celelalte, toate pentru tine. Astfel, ai ocazia să îţi însuşeşti o formare umană şi creştină integrală, pentru a deveni un om adevărat şi pregătit în viaţă! Curaj: Domnul te aşteaptă!

 

 • POSIBILITĂȚI DE CAZARE:

 • Liceul nostru dispune de un internat generos cu un total de 80 de locuri, deschis din anul școlar 2023-2024 atât cazării separate a fetelor, cât și separate a băieților, de la toate profilurile, cu cantină proprie, oferind posibilitatea de a servi 3 mese pe zi, precum și spații de recreere și destindere și alte facilități. 

 • Condiții de cazare:

Depunerea dosarului la Directorul Liceului, care să conțină:

1. Cererea din partea părintelui/ elevului major de a locui în internat;

2. Declarație de acceptare și asumare a condițiilor și disciplinei conform Contractului încheiat și a Regulamentelor Liceului

3. Recomandare din partea părintelui Paroh (indiferent de confesiune: ortodox, catolic, etc)

4. Recomandare din partea dirigintelui pentru toți elevii și din partea părintelui formator în cazul foștilor seminariști;

5. Certificat medical, prin care să se ateste că starea de sănătatea a elevului permite ca acesta să locuiască în internat, eliberat cu cel mult 15 zile înainte;

6. Nota 10 la purtare;

Cazarea se va face în ordinea depunerii dosarelor, respectând criteriile menționate și în funcție de locurile disponibile.

 

 • Ce poți face după ce finalizezi acest liceu?

      Absolvenții profilului pedagogic au multiple variante după finalizarea liceului. Având deja calificarea învățător-educatoare, se pot deja angaja în câmpul muncii ca educatori sau ca profesori în învățământul primar. Deja mai mulți dintre absolvenții noștri sunt angajați încă din primi ani la Grădinița „Anton Durcovici” Roman, la Grădinița ”Episcop Melchisedec” Roman, Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Roman, Școala „Vasile Alecsandri”, Școala „Calistrat Hogaș”, Școala „Costache Negri”, etc

         Alți absolvenți, în schimb, își continuă cu succes studiile la Facultăți ale Științei Educației din Iași, Cluj sau București, la Facultăți de Psihologie, Științe Politice, Filologie, Medicină, etc. Prin urmare, Liceul nostru oferă o pregătire adecvată, pentru ca ulterior fiecare să poată avea șansa fie de a insera în câmpul muncii cu succes, fie de a-ți perfecționa formarea prin studii universitare, în țară sau străinătate. 

 

Admitere științe sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te aşteptăm la noi cu drag!

 

Pr. prof. dr. Bogdan-Emilian Balaşcă, OFMConv.

 

Distribuie cu: