Loading...
miercuri, 18 mai 2022
OFMConv Romania

Admitere pedagogie

Profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare

 • Documentele necesare înscrierii pentru admitere:

 

 1. Anexa șa fișa de înscriere (de la școala de proveniență)
 2. Fișa de aptitudine ( de la școala de proveniență) și va conține:
 3. Fisa de aptitudini cu mediile generale a claselor V-VIII la disciplinele:  
 • Limba și literatura română        
 • Educație vizuală,
 • Educație muzicală
 • Educație fizică și sport
 • Media generală a claselor V-VIII la purtare
 1. Certificatul de naștere (original + copie)
 2. Cartea de identitate (original + copie)
 3. Fișa medicală în original
 4. Declarația din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte.

 

 • Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini:

 

 

 • Evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.
 • Pentru a fi declarat ADMIS, candidatul trebuie să aibă în fișa de aptitudini la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educației fizică și sport, media generală a claselor a V-VIII mai mare sau egală cu 7 (șapte) și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10 (zece).                              

Oferta_educationala_2020    

Distribuie cu: