Loading...
joi, 20 ianuarie 2022
OFMConv Romania

Admitere teologie

Profil teologic, specializarea teologie romano-catolică

 1. Anexa la fișa de înscriere (de la școala de proveniență)
 2. Certificatul de naștere (original + copie)
 3. Cartea de identitate (original + copie)
 4. Fișa medicală în original
 5. Foia matricolă
 6. Declarația din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte
 7. Recomandare (caracterizare) din partea Părintelui Paroh
 8. Fișa de aptitudini cu mediile anuale la disciplina religie și purtare din clasele V-VIII.

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” din Roman-neamț, absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

 

 • Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini: 

 

 

 1. Interviul / colocviul/proba orală constă în:
 • Verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului
 • Motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic
 1. Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudine.

Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie cu: