Loading...
miercuri, 17 aprilie 2024
OFMConv Romania

Bacalaureat

CALENDARUL

EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL – 2019

Sesiunea IUNIE-IULIE 2019

 27 – 31 mai 2019 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2019 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
3 – 4 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
5 – 6 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
7, 10* – 11 iunie 2019 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
12 – 13 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
1 iulie 2019 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
2 iulie 2019 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă
8 iulie 2019 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00)
9 – 12 iulie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
13 iulie 2019 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea AUGUST -SEPTEMBRIE 2019

15 – 19 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
26 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2019 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
22 august 2019 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
23 august 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
26 august 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă
27, 28 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
29 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
30 august, 2 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
2 – 3 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
3 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00)
3 – 6 septembrie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
7 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor finale

 Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019, sărbătoresc Rusaliile, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în datele de 7 şi 11 iunie 2019.

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

Ghid_info_bacalaureat_2023

Sesizarea neregulilor sau a disfuncționalităților la examenele naționale se poate face la:

  • VERDE NAȚIONAL: 0800801100 – telefon gratuit, la care cetățenii pot semnala neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale;
  • VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR: 0800816233, telefon gratuit.

Eventualele fapte de corupție pot fi sesizate și pe site-ul: http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

Distribuie cu: