Loading...
miercuri, 3 martie 2021

Seminarul Franciscan

viziunea

Viziunea, misiunea și valorile
Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi”
                  Viziunea
         Instituția noastră dorește dezvoltarea unui climat de fraternitate, integrare, ambient formativ și toleranță, accentuând formarea caracterului şi cultivând activităţi diversificate în cadrul ambientului educativ. Aceasta dorește să orienteze persoana spre însușirea responsablității față de propria vocaţie, prin:
  • deschidere, colaborare, slujire, solidaritate, conștientizarea drepturilor, datoriilor şi obligaţiilor;
  • implicarea în lupta pentru dreptate și solidaritate, pentru promovarea păcii și binelui comun și împotriva oricărei forme de marginalizare socială;
  • trăirea cu bucurie a valorilor creştine prin construirea propriei personalitățo, în mod original, după modelul lui Isus Cristos.
              Misiunea
       Dorim să instruim cat mai mulți adolescenți pentru  a deveni oameni, nu în sensul biologic, ci în sensul educativ și formativ, pentru un viitor social și religios mai bun pentru omenire, deschis la moduri sincere și profunde de a aborda diferitele situații sociale și religioase ale fiecărei religii și confesiuni

 

             Valorile

Promovăm cu încredere și fidelitate următoarele valori:
  • credința
  • caritatea
  • disciplina
  • studiul
  • generozitatea
  • solidaritatea
 Director

 

Pr. prof. dr. Bogdan Emilian Balașcă