Admitere pedagogie

Lista candidati admisi in 2019

Pedagogie

 

ADMITERE 2019         

            Vă facem cunoscut că pentru anul şcolar 2019-2020  avem propuse spre aprobare în planul de şcolarizare 28 de locuri, adică (1) una clasă a IX-a, filiera vocaţională, profilul PEDAGOGIC, specializarea ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, pentru care se va organiza ETAPA Ii – PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 13 – 24 mai 2019, următorul calendar de desfăşurare:

Probele de aptitudini

24-25 iulie 2019    Înscrierea pentru probele de aptitudini

26 şi 29 iulie 2019 Desfăşurarea  probelor de aptitudini

30 iulie 2019 Afişarea rezultatelor 

Candidaţii vor susţine următoarele probele de aptitudini:

  • Proba de aptitudini MUZICALE;
  • Proba de aptitudini FIZICE;
  • Proba de aptitudini ARTISTICE;
  • INTERVIU

Rezultatele fiecărei probe se apreciază cu ”ADMIS”   sau ”RESPINS”.

La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, etapa I, II şi III, candidaţii vor prezenta:

– Foaia matricolă V-VIII;

– Adeverinţa de la Evaluarea Naţională;

– Carte de identitate, original şi copie;

– Certificat de naştere, original şi copie;

– Adeverinţă medicală;

– Declaraţie din partea candidatului  şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teologic Romano-Catolic  ”Sfântul Francisc de Assisi” şi că sunt de acord să-l respecte.

OFERTA ADMITERE 2019