Admitere pedagogie

ADMITERE 2019         

            Vă facem cunoscut că pentru anul şcolar 2019-2020  avem propuse spre aprobare în planul de şcolarizare 28 de locuri, adică (1) una clasă a IX-a, filiera vocaţională, profilul PEDAGOGIC, specializarea ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, pentru care se va organiza ETAPA I – PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 13 – 24 mai 2019, următorul calendar de desfăşurare:

DATA  /  PERIOADA

EVENIMENTUL

8- 9 mai  2019

Eliberarea fiselor de înscriere si anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc sa participe la probe de aptitudini

Probele de aptitudini

13  – 14 mai  2019

Înscrierea pentru probele de aptitudini

15 – 17 mai   2019

Desfăşurarea  probelor de aptitudini

20 mai 2019

Afişarea rezultatelor  la probele de aptitudini

Candidaţii vor susţine următoarele probele de aptitudini:

  • Proba de aptitudini MUZICALE;
  • Proba de aptitudini FIZICE;
  • Proba de aptitudini ARTISTICE;
  • INTERVIU

Rezultatele fiecărei probe se apreciază cu ”ADMIS”   sau ”RESPINS”.

La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, etapa I, II şi III, candidaţii vor prezenta:

– Fişa de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde provin  (original, cu semnătura şi ştampila scolii);

– Carte de identitate, original şi copie;

– Certificat de naştere, original şi copie;

– Adeverinţă medicală;

– Declaraţie din partea candidatului  şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teologic Romano-Catolic  ”Sfântul Francisc de Assisi” şi că sunt de acord să-l respecte.

 Documentele pentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a 2019-2020            

(28 iunie – 2 iulie 2019) sunt:

  1. Foaia matricolă V-VIII;
  2. Adeverinţa de la Evaluarea Naţională.

OFERTA ADMITERE 2019