Admitere teologie

Admitere_2018_TEOLOGIE 

 

STIMAȚI ELEVI / DRAGI PĂRINȚI,

Vă facem cunoscut că pentru anul şcolar 2018-2019  mai avem locuri la clasa a IX-a, filiera vocaţională, profilul TEOLOGIE, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, pentru care se va organiza ETAPA a II-a  – PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 03 – 05 septembrie  2018, următorul calendar de desfăşurare: 

DATA  /  PERIOADA

EVENIMENTUL

03 septembrie 2018 Înscrierea candidaților  pentru probele de aptitudini  și desfăşurarea  probelor de aptitudini
04 septembrie 2018 Desfăşurarea  probelor de aptitudini

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini ORALE ŞI SCRISE la următoarele discipline: Micul Catehismul, Mica Biblie și Probe de aptitudini muzicale.

Se pot înscrie candidați din seria curentă și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018-2019.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini vă punem la dispoziţie un material bibliografic in care veţi găsi toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere.

Acest material se poate procura gratuit de la Liceul Teologic Romano – Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” – Roman.

 La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI,  candidaţii vor prezenta:

– Fişa de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde provin (original, cu semnătura şi ştampila scolii);

– Carte de identitate, original şi copie;

– Certificat de naştere, original şi copie;

– Adeverinţă medicală;

– Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teologic Romano – Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” şi că sunt de acord să-l respecte.

De la parohia de provenienţă:

  1. Adeverinţa de Botez;
  2. Adeverinţa de Mir;
  3. Adeverinţa de căsătorie religioasă a părinţilor;
  4. Caracterizare din partea Părintelui Paroh.