Admitere teologie

 

ADMITERE 2019

      Vă  facem cunoscut că pentru anul şcolar 2019-2020 avem propuse spre aprobare în planul de şcolarizare 28 de locuri, adică una clasă a IX-a, filiera vocaţională, profilul TEOLOGIE, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, pentru care se va organiza ETAPA I – PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 13 – 24 mai 2019, următorul calendar de desfăşurare:

DATA  /  PERIOADA EVENIMENTUL
8- 9 mai  2019 Eliberarea fiselor de înscriere si anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc sa participe la probe de aptitudini

Probele de aptitudini

13  – 14 mai  2019 Înscrierea pentru probele de aptitudini
15 – 17 mai   2019 Desfăşurarea  probelor de aptitudini
20 mai 2019 Afişarea rezultatelor  la probele de aptitudini  

 

 

Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini.

24 mai 2019 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la probele de aptitudini

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini ORAL ŞI SCRIS la următoarele discipline: Micul Catehismul, Mica Biblie și  Probe de aptitudini muzicale.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini vă punem la dispoziţie un material bibliografic in care veţi găsi toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere.

Acest material se poate procura gratuit de la Liceul  Teologic Romano – Catolic  ”Sfântul Francisc de Assisi” – Roman.

La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, etapa I, II şi III, candidaţii vor prezenta:

– Fişa de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde provin  (original, cu semnătura şi ştampila scolii);

– Carte de identitate, original şi copie;

– Certificat de naştere, original şi copie;

– Adeverinţă medicală;

– Declaraţie din partea candidatului  şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teologic    Romano – Catolic  ”Sfântul Francisc de Assisi” şi că sunt de acord să-l respecte.

 Documentele pentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a 2019-2020

 (28 iunie – 2 iulie 2019) sunt:

  1. Foaia matricolă V-VIII;
  2. Adeverinţa de la Evaluarea Naţională.

De la parohia de provenienţă:

  1. Adeverinţa de Botez;
  2. Adeverinţa de Mir;
  3. Adeverinţa de căsătorie religioasă a părinţilor;
  4. Caracterizare din partea Părintelui Paroh.

OFERTA ADMITERE 2019