Obiective

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMT

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”

Str. Ştefan cel Mare 268/ B,

Municipiul ROMAN,  Judeţul NEAMŢ

Tel./Fax: 0233/741421; E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;

Site-ul: www.ltf.ofmconv.ro

Nr.929 din 02.09.2013

 

 

OBIECTIVE

 

I. Obiectivul general al liceului nostru este diversificarea ofertei educaţionale şi dezvoltarea unui climat formativ, cu accent pe calitate.
Obiectivele  specifice, derivate din obiectivele generale, se referă la:
diversificarea ofertei educaţionale şi accesibilizarea structurilor pentru atragerea unei populaţii şcolare şi alta decât cea cu opţiuni vocaţionale;
îndepărtarea percepţiei asupra şcolii ca loc pentru cei fără aspiraţii;
dezvoltarea unui ambient formativ prin profesionalizarea corpului didactic şi prin stabilirea unei relaţii eficiente între profesor–elev şi elev–elev;
extinderea programului educativ şi echilibrarea formalului, nonformalului şi informalului;
optimizarea sistemului prin sporirea calităţii în învăţământ;
realizarea de parteneriate durabile cu părinţii şi cu diverse instituţii.

La obiectivele specifice, valabile pentru toate instituţiile de învăţământ, se adaugă obiectivul religios, caracteristic unui liceu teologic. Pentru noi, acesta este să fim cât mai asemănători cu Cristos, pe urmele Sfântului Francisc. Formarea trebuie să atingă persoana în profunzimea ei, să o angajeze în totalitatea ei şi să-i cuprindă întreaga existenţă, întrucât „scopul vieţii consacrate constă în asemănarea cu Domnul Isus în jertfirea lui totală de sine. E vorba de un itinerariu care să permită însuşirea treptată a sentimentelor lui Cristos faţă de Tatăl Său” ( VC 65 b). Trebuie să ne angajăm într-o formare integrală în vederea unei mărturii şi misiuni semnificative şi eficace în Biserică şi în lumea de azi. Considerând vocaţia ca un dar al lui Dumnezeu, apar ca exigenţe esenţiale rugăciunea, mărturia vieţii, comuniunea şi colaborarea dintre diferiţii agenţi ai formării.

Liceul Teologic Romano–Catolic „Sf. Francisc de Assisi” din Roman este primul nivel, destinat discernământului şi dezvoltării iniţiale a vocaţiei franciscane prin:
o bună pregătire umană;
o iniţiere în cunoaşterea vieţii Sfântului Francisc de Assisi şi a Ordinului său;
un itinerariu de maturizare a credinţei.

 

II. OBIECTIVE STRATEGICE

Având în vedere analiza de nevoi întocmită precum şi nevoile identificate, se desprind  pentru perioada 2013-2017, următoarele obiective:

  1. Dezvoltarea bazei materiale proprii prin atragerea de investiţii din afara şcolii;
  2. Dezvoltare profesională a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de perfecţionare;
  3. Diversificarea ofertei educaţionale prin introducerea de noi specializări;
  4. Participarea în cadrul unor noi parteneriate europene;
  5. Îmbunătăţirea actului educaţionl actual prin învăţarea centrată pe elev;
  6. Constituirea unei baze de date a elevilor după finalizarea studiilor liceale.