Patrimoniu

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMT
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
„SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”
Str. Ştefan cel Mare 268/ B,
Municipiul ROMAN, Judeţul NEAMŢ
Tel./Fax: 0233/741421; E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;
Site-ul: www.ltf.ofmconv.ro
Nr.929 din 02.09.2013

INFRASCTRUCTURA ŞCOLII
Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi” Roman dispune de baza didactico-materială necesară pentru a-şi dezvolta activităţile şcolare şi a-şi îndeplini scopurile formative, atât la nivel intelectual, cât şi spiritual.

Liceul Teologic Romano – Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” dispune de spaţii şcolare de calitate, ce respectă normele de igienă şcolară – condiţii de iluminat, apă curentă, încălzire. Mobilierul şcolar este nou, respectând normele calitative şi estetice moderne.
În cursul anului 2013 au fost reamenajate numeroase spaţii ale şcolii ca parte a procesului de modernizare şi adaptare continuă la cerinţele unui învăţământ modern.
Liceul dispune în prezent de un corp de clădire şi auxilare care includ:
– săli de clasă: 8;
– sală de mese cu 200 de locuri: 1;
– laborator de informatică: 2, cu dotarea corespunzătoare;
– laborator de religie: 2;
– sală sport: 1;
– spaţiu spălătorie-călcătorie: 1;
– dormitoare: 4 plus cele 27 amenajate la mansarda clădirii;
– sală cancelarie: 1;
– sală secretariat: 1;
– cabinet director: 1;
– cabinet medical: 1;
– birou contabilitate: 1;
– birou administraţie: 1;
– teren de sport: 1;
– bibliotecă cu peste 3.000 volume: 1;
– dotarile cabinetelor şi laboratoarelor includ: 57 de calculatoare, 2 videoproiectoare, 1 tablă inteligentă, aparatura şi material didactic corespunzator;
– sală de festivităţi cu 200 locuri: 1.
Şcoala dispune de mijloace de învăţământ: material didactic, hărţi, manuale, 3 imprimante, 2 xeroxuri, combină muzicală, 5 televizoare, staţie de amplificare, 3 orgi electronice, cd-uri, casete video şi audio.

no images were found