Perspective

Viziunea reprezintă condiţia de bază a elaborării clare a misiunii. Orice conducător poate formula misiunea organizaţiei pe care o conduce, în condiţiile în care are o viziune clară asupra a ceea ce înseamnă sistemul resurselor pe care le deţine, contextul în care funcţionează, aşteptările generale faţă de organizaţie, credinţele şi valorile fundamentale ale membrilor organizaţiei şi ale societăţii în care fiinţează aceasta viziune. Drumul spre atingerea obiectivului e acela care pune accentul pe educaţie şi formare, ca priorităţi, şi pe instruire ca mijloc.

Viitorul nostru este dezvoltarea unui climat de fraternitate, toleranţă, integrare, ambient formativ, şcoală incluzivă, cu accente puse pe formarea caracterului şi pe activităţi diversificate. Ambientul educativ şi vocaţia responsabilă presupun:
o persoană solidară, deschisă tuturor, dispusă la colaborare şi slujire;
o persoană conştientă de propriile drepturi, datorii şi obligaţii;
o persoană care luptă pentru dreptate şi solidaritate împotriva oricărui fel de marginalizare socială, care caută pacea între oameni şi binele comun;
o persoană care trăieşte cu bucurie valorile creştine încercând să construiască propria personalitate după modelul lui Isus Cristos.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

ROFLTRCSFA 2018-2019