Loading...
luni, 27 iunie 2022
OFMConv Romania

Comisii

 
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC ”SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI” ROMAN
 

Comisia Pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii:

 • Prof. Angela DĂMOC, coordonator
 • Prof. Aurelia Cristina BALAȘCĂ, membru,
 • Prof. Mihaela Alexandrina COZMA, membru,
 • Prof. Romică PAl
 • Gabriela Edviga LEVĂRDĂ , reprezentant al sindicatului,
 • Gabriela GHIUZAN, reprezentant al părinţilor,
 • Roxana Georgiana DOBRIN, reprezentant al elevilor,
 • Ec. George BARCĂ reprezentant al Consiliului Local.

 

Consiliul pentru curriculum:

 • Preşedinte– Pr. prof.dr. Bogdan Emilian BALAȘCĂ director;
 • Prof. Bogdan IRIMIA – director adjunct;
 • Membru – Prof. Monica GROSU  – secretar, consilier educativ ; 
 • Membrii   – şefii de catedre/comisii metodice 
  • Prof. Pal Mihaela – responsabil catedra Limbă şi comunicare
  • Prof. Cozma Mihaela Alexandrina – responsabil catedra Matematica și Tehnologii
  • Prof. Balașcă Aurelia Cristina – responsabil comisie metodică Om, societate, arte și sport
  • Prof. Pal Romică – responsabil comisie Consiliere şi orientare
  • Prof. Sofronie Mariana – responsabil comisie metodică Religie
  • Prof. Calancea Ovidiu- responsabil comisie metodică Pedagogie și Psihologie

 

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltarii sistemului de control intern:

  • Dămoc Angela preşedinte
  • Cozma Mihaelaa – vicepreşedinte
  • Balașcă Aurelia Cristina – membru
  • Levarda Gabriela Edviga – secretar, responsabil activitate resurse umane
  • Păun Speranța Mimi  – contabil, responsabil cu activitatea financiar-contabilă, responsabil riscuri.
 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității:

  • Preşedinte – Pr. prof.dr. Bogdan Emilian BALAȘCĂ, director şcoală, responsabil comisie
  • Secretar – Prof. Mariana SOFRONIE (reprezentant al cadrelor didactice);
  • Membri 
   • Prof .Bogdan IRIMIA, director adjunct,
   • Prof. Monica Grosu, consilier educativ,       
   • Prof. Romică PAL, responsabil a Comisiei diriginţilor,         
   • diriginții claselor (reprezentanţi ai cadrelor didactice),             
   • Prof. Ionuț CIOCOIU  (reprezentant al Consiliului Local),
   • Viorel SECOȘ (reprezentant al Poliţiei),
   • Marian TAMAȘ (reprezentanţ al Părinţilor),
   • Eduard Octavia CIOTLOȘ (reprezentant ai Consiliului Elevilor).

 

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență:

  • Preşedinte – Pr. prof.dr. Bogdan Emilian BALAȘCĂ
  • Responsabil – Gabriel Valentin ȘTEFĂNUCĂ
  • Membri:
   • prof. Sorin PINTEA
   • inf. Marian BACOȘCĂ TARNA
   • administrator patrimoniu. Bogdan – Cristian MÎRȚ                     
   • Consilierul educativ,  prof. Monica GROSU.
   • Comisia Consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare, prof. Romică PAL

 

Comisia diriginților

  • Reponsabil: prof. Romică PAL
  • Membrii:
   • Invățământ Preșcolar
    • Educator Cherecheș Roxana – grupa mica + grupa mijlocie 
    • Educator Dîscă Cornelia – grupa mare
   • Invățământ Primar
    • Buliga Laura învățător clasa pregătitoare;
    • Cherecheș Eusebiu, învățător clasa a I a A
    • Dubei Viorica, învățător clasa a II a A;
    • Puscasu Rares Catalin, învățător clasa a II a B;
    • Lupașcu Mihaela, profesor pentru învățământul primar clasa a IIIa A;
    • Dumea Larisa Cecilia, profesor pentru învățământul primar clasa a IV a A;
   • Invățământ Gimnazial
    • prof. Irimia Simona Maria,  diriginte clasa a V-a A;
    • prof.  Dragan Tanța, diriginte clasa a VI a A;
    • prof.  Talmaciu Anca Mihaela, diriginte clasa a VII a A;
    • prof. Tomescu Mihai Vladuț,  diriginte clasa a VIII a A;
   • Invățământ Liceal:
    • prof. Pal Romică, diriginte clasa a IX-a A
    • prof. Pal MIhaela, diriginte clasa a IX-a B
    • prof. Dămoc Angela, diriginte clasa a X a A;
    • prof. Carjan Maria, diriginte clasa a X a  B;
    • prof. Sofronie Mariana, diriginte clasa a XI a  A;
    • prof. Ștefănucă – Avram Gabriel Valentin, diriginte clasa a XI a B;
    • prof. Grosu Monica, diriginte clasa a XII a A;
    • prof. Balașcă Aurelia Cristina, diriginte clasa a XII a B;

 

Comisia preșcolar și primar

 • Responsabil: Dumea Larisa
 • Membrii: 
  • Dîscă Cornelia
  • Cherecheș Roxana
  • Dubei Viorica
  • Buliga Laura
  • Lupașcu Mihaela

 

Comisia interdisciplinară

 • Responsabil: Drăgan Tanța
 • Membrii:
  • Anca Tălmaciu
  • Simona Irimia
  • Vlăduț Tomescu

 

Comisia pentru perfecționare a cadrelor didactice și personalului nedidactic

 • Responsabil: Pal Mihaela
 • Membri:
  • Bogdan Irimia
  • Pal Romică
  • Mariana Sofronie
Distribuie cu: