CEAC

MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  AL  JUDEŢULUI  NEAMŢ

LICEUL TEOLOGIC ROMANO – CATOLIC  “SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”

Municipiul Roman,  Judeţul Neamţ

Str. Ştefan cel Mare nr.268/B,

Tel / Fax: 0233 741421, E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com

 

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele

 

Funcţia în CEAC

 

 1. prof. Pal Mihaela Responsabil CEAC
 2. prof. Hopulele Felicia membru
 3. prof. Cozma Mihaela membru
 4. ec. Fron Andrei reprezentantul Consiliului Local Roman
 5. Budulai Cecilia reprezentant al părinţilor
 6. Prof. Mihoc Ciprian reprezentant sindicat
 7. Petrea Paul  reprezentant al elevilor