Comisii metodice

COMISII

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC ”SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI” ROMAN

 

Comisia pentru elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a unității de învățământ
Președinte pr. prof. Cristinel Sociu
prof. Grosu Monica
prof. Irimia Bogdan
prof. Pal Mihaela
prof. Hopulele Felicia
prof. Lăpușneanu Loredana Cătălina
Comisia pentru prevenirea si combaterea absenteismului școlar
Președinte Pr. prof. Cristinel Sociu
Prof. Dămoc Angela
Prof. Cârjan Maria
Prof. Mihoc Ciprian
Prof. Sofronia Mariana
Prof. Grosu Monica
Prof. Balasca Aurelia Cristina
Prof. Pal Mihaela
Comisia pentru activităţi extracurriculare
Responsabil prof. Grosu Monica
Prof. Mihoc Ciprian
Prof. Sofronie Mariana
Prof. Balasca Aurelia
Prof. Pal Mihaela
Prof. Dămoc Angela
Prof. Cârjan Maria
Comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului Naţional de Protecţie Socială „Bani de liceu si a altor forme de sprijin material pentru elevi (burse, Euro 200,etc.)
Președinte pr. prof. Cristinel Sociu
prof. Grosu Monica
Levarda Gabriela Edviga
Butnaru Elena
prof. Mihoc Ciprian
Consiliului de administraţie
Presedinte pr. prof. Cristinel Sociu
Prof. Angela Dămoc
prof. Bogdan Irimia
prof. Sofronie Mariana
Ec. Cristina Prăjescu – reprezentant Primar
Ing. Petru Farcași – reprezentant Consiliul Local
Ing.Iacob Ștefan Grațian – reprezentant Consiliul Local
Budulai Cecilia – reprezentantul parintilor
Petrea Paul – reprezentantul elevilor
Prof. Mihoc Ciprian – lider sindical
Comisiei de angajare şi promovare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic
Presedinte pr. prof. Cristinel Sociu
prof. Cârjan Maria
prof. Mihoc Ciprian
Levarda Gabriela Edviga
Butnaru Elena
Comisiei ariei curriculare consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare (comisia metodică a diriginţilor)
Presedinte Prof. Dămoc Angela
Prof. Cârjan Maria
Prof. Mihoc Ciprian
Prof. Sofronia Mariana
Prof. Grosu Monica
Prof. Balasca Aurelia
Prof. Pal Mihaela
Comisiei de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Presedinte pr.prof. Cristinel Sociu
Prof. Grosu Monica
Prof. Dămoc Angela
Levarda Gabriela
Prof. Mihoc Ciprian
Budulai Cecilia
Comisia de catedră pentru aria curriculară LIMBA SI COMUNICARE
Responsabil Pal Mihaela
Prof. Grosu Monica
Prof. Cozma Petrica
Irimia Bogdan
Comisia de catedra pentru aria curriculara MATEMATICA-STIINTE-TEHNOLOGII,
Responsabil Cârjan Maria
Lupaşcu Mihaela
Dămoc Angela
Lapusneanu Loredana Catalina
Cozma Mihaela-Alexandrina
Comisia de catedra pentru aria curriculara OM SI SOCIETATE – ARTE SI SPORT
Responsabil Hopulele Felicia
Balașcă Aurelia
Lungu Anca Maria
Severin Irinel-Ioan
Tălmăcel Adelin Stefan
Trifan Ovidiu Gheorghe
Prisacaru Cristinel Ionel
Tălmaciu Iulia Elena
Zănescu Mihaela
Comisia de catedră pentru aria curriculară RELIGIE
Responsabil Prof. Sofronie Mariana
Pr. prof. Cristinel Sociu
Prof.Mihoc Ciprian
Pr.prof. Dâscă Mihai
Prof. Dogan Paula Odille
Consilierului/coordonatorului pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare
Prof. Grosu Monica
Consiliului pentru curriculum
Președinte pr. prof. Cristinel Sociu – director
Prof. Grosu Monica
Prof. Pal Mihaela
Prof. Cârjan Maria
Prof. Hopulele Felicia
Prof. Dămoc Angela
Prof. Sofronie Mariana
Comisia   de formare continua a personalului didactic si didactic auxiliar
Presedinte Pr.prof.Cristinel Sociu
Responsabil Irimia Bogdan
Dămoc Angela
Comisia de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare
Presedinte Pr.prof.Cristinel Sociu
Responsabil Balasca Aurelia Cristina
Levarda Gabriela
prof. Cârjan Maria
prof. Mihoc Ciprian
prof. Sofronie Mariana
prof. Grosu Monica
prof. Pal Mihaela
Comisia pentru verificare notării ritmice a elevilor
Responsabil Prof. Irimia Bogdan
Prof. Dămoc Angela
Prof. Cârjan Maria
Prof. Mihoc Ciprian
Prof. Sofronie Mariana
Prof. Grosu Monica
Prof. Balasca Aurelia Cristina
Prof. Pal Mihaela
Comisia de elaborare a schemelor orare
Preşedinte Pr. prof. Cristinel Sociu
Responsabil Prof. Cozma Mihaela Alexandrina
Prof. Carjan Maria
Prof. Lupașcu Mihaela
Secretarul Consiliului de administraţie
Prof. Balasca Aurelia
Secretarului Consiliului profesoral
Levarda Gabriela Edviga
Comisia pentru situații de urgență
Preşedinte ing. Antica Dobriţa
prof. Dămoc Angela
prof. Cârjan Maria
prof. Mihoc Ciprian
prof. Sofronie Mariana
prof. Grosu Monica
prof. Balașcă Aurelia
prof. Pal Mihaela
Pr. prof. Cristinel Sociu
Pr. Dâscă Mihai
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
Presedinte ing. Antica Dobriţa
prof. Dămoc Angela
prof. Cârjan Maria
prof. Mihoc Ciprian
prof. Sofronie Mariana
prof. Grosu Monica
prof. Balașcă Aurelia
prof. Pal Mihaela
Pr. prof. Cristinel Sociu
Pr. Dâscă Mihai
Comisia pentru planificarea tezelor
Responsabil Prof. Pal Mihaela
Prof. Grosu Monica
Prof. Cârjan Maria
Prof. Sofronie Mariana
Prof. Balaşcă Aurelia Cristina
Prof. Zănescu Mihaela
Comisia pentru prevenirea si combaterea violenţei în mediul şcolar
Presedinte Pr. prof. Cristinel Sociu
Responsabil Prof. Hopulele Felicia
Prof. Grosu Monica
Prof. Dămoc Angela
Trifaș Tarciziu – reprezentantul Politiei
Budulai Cecilia – reprezentant părinți
Balint Paul Daniel – reprezentantul   elevilor
Pr. Dasca Mihai
Comisia pentru examene
Presedinte pr. prof. Cristinel Sociu – director
Prof. Balasca Aurelia
Secretar Levarda Gabriela Edviga – secretarul unităţii
Informatician Ing.Antica Dobrita
Comisia paritare la nivelul unității școlare
Pr. prof. Cristinel Sociu – reprezentant patronat
Levărdă Gabriela Edviga- reprezentant patronat
Butnaru Elena – reprezentant patronat
Prof. Cozma Mihaela-Alexandrina – reprezentant sindicat
Prof. Irimia Bogdan – reprezentant sindicat
Prof. Mihoc Ciprian – lider sindicat
Comisia pentru realizarea serviciului religios și administrativ
Pr. Cristinel Sociu
Pr. Baciu Martin
Pr. Cochior Sebastian
Pr. Dâscă Mihai
Pr. Burlacu Alin Nicolae
Fr. Neculai Adrian
Comisia pentru combaterea abandonului școlar
Coordonator Pr. Prof. Cristinel Sociu – director
Responsabil Prof. Grosu Monica
Prof. Balasca Aurelia Cristina
Prof. Pal Mihaela
Prof.Dămoc Angela
Prof.Cârjan Maria
Prof. Mihoc Ciprian
Prof. Sofronie Mariana
Levarda Gabriela Edviga – secretar
Comisia pentru casare
Presedinte Pr. Prof. Cristinel Sociu – director
Responsabil Rosu Maricel – administrator
Levarda Gabriela Edviga
Butnaru Elena
Comisia de inventariere a patrimoniului
Presedinte Pr. Prof. Cristinel Sociu – director
Responsabil Butnaru Elena
Rosu Maricel
Antica Dobrita
Damoc Angela
Comisia CEAC
Coordonator Prof. Pal Mihaela
Prof. Hopulele Felicia
Prof. Cozma Mihaela
Prof. Mihoc Ciprian – lider sindicat
Budulai Cecilia – reprezentant parinti
Ec. Fron Andrei – reprezentant consiliul local
Petrea Paul – reprezentant elevilor
Comisia pentru arhivare
Presedinte Pr. Prof. Cristinel Sociu – director
Responsabil Antica Dobrita
Butnaru Elena
Levarda Gabriela Edviga
Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare   metodologica a dezvoltarii SCIM
Presedinte Prof. Cârjan Maria
Vicepresedinte Prof. Dămoc Angela
Prof. Pal Mihaela
Responsabil resurse umane Levarda Gabriela Edviga
Responsabil financiar Butnaru Elena
Comisia   de implementarea SCIM (grup de lucru)
Președinte Prof. Cârjan Maria
Prof. Dămoc Angela
Prof. Pal Mihaela
Secretar Levarda Gabriela Edviga
Ofițer riscuri Butnaru Elena
  Prof. Mihoc Ciprian
Comisia pentru promovarea imaginii unității școlare
Președinte Pr. Prof. Cristinel Sociu – director
  prof.Grosu Monica
  prof.Damoc Angela
  Pr. Burlacu Alin Nicolae
  Pr. Dâscă Mihai
informatician Antica Dobrița
Comisia   pentru elaborarea revistei școlare
Presedinte Pr. Prof. Cristinel Sociu – director
Coordonator Prof. Grosu Monica
Prof. Damoc Angela
Prof. Balasca Aurelia
Prof. Hopulele Felicia
Pr. Burlacu Alin Nicolae
Comisia responsabilă cu Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România (SIIIR)
Presedinte Pr. Prof. Cristinel Sociu – director
Administrator SIIIR Antica Dobrița
Levarda Gabriela Edviga
Butnaru Elena
Persoana responsabilă de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii și a documentelor de evidență școlară
Secretar Levarda Gabriela Edviga
Consilier pentru integritate
Prof. Balasca Aurelia Cristina