Consiliu de Administrare

 MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  AL  JUDEŢULUI  NEAMŢ

LICEUL TEOLOGIC ROMANO – CATOLIC „SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”

Municipiul Roman,  Judeţul Neamţ

Str. Ştefan cel Mare nr.268/B,

Tel / Fax: 0233 741421, E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com

 

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017

 

Consiliul de administrație al Liceului Teologic Romano – Catolic “Sfântul Francisc de Assisi” din Roman își desfășoară activitatea în conformitate cu:

  • reglementările Legii Educației Naționale 1/2011;

Art. 30 (2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.

Art. 33 (3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ (Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 2005).

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele

 

Funcţia în Consiliul de

 Administraţie

 

1. 

Pr. Prof Cristinel  Sociu

Preşedinte/ director unitate

2. 

Prof. Angela Dămoc

membru

3. 

prof. Bogdan Irimia

membru

4. 

prof. Mariana Sofronie

membru

5. 

ec. Cristina Prăjecu

 reprezentantul primarului

6. 

ing. Petre Farcași

reprezentantul Consiliului Local Roman

7. 

ing. Ștefan-Grațian Iacob

 reprezentantul Consiliului Local Roman

8. 

Cecilia Budulai

 reprezentantul părinţilor

9. 

Paul Petrea

 elev

prof. Mihoc Ciprian

lider sindical

prof. Aurelia Balască

secretar

 

DIRECTOR,

pr. prof. Cristinel Sociu