Consiliu profesoral

MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC  „SFÂNTUL  FRANCISC DE ASSISI” ROMAN

Str. Ştefan cel Mare 268/ B, Judeţul NEAMŢ

Tel./Fax: 0233/741421; E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;

Site-ul: www.liceulfranciscan.ro

COMPONENȚA CONSILIULUI PROFESORAL
ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017

Art.18. (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.

Art.27. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ…(Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 2015).

 

Nr. crt Nume prenume Specialitatea
1. Sociu Cristinel director, președintele Consiliului profesoral – discipline teologice
2. Levărdă Ggabriela Edviga secretarul Consiliului profesoral (secretar școală)
3. Balasca Aurelia Cristina Istoria
4. Cârjan Maria Matmatică
5. Cozma Mihaela-Alexandrina T.I.C.
6. Cozma Petrica Limba latină
7. Dămoc Angela Fizica și științe
8. Dâscă Mihai Discipline teologice
9. Dogan Paula Odille Discipline teologice
10. Grosu Monica Limba rămână
11. Hopulele Felicia Geografia
12. Irimia Bogdan Limba engleză
13. Lăpușneanu Loredana Cătălina Biologia
14. Lungu Anca Maria Discipline socio-umane
15. Lupaşcu Mihaela Chimia
16. Mihoc Ciprian Discipline teologice
17. Pal Mihaela Limba franceză
18. Prisacaru Cristinel Ionel Educația artistică
19. Severin Irinel-Ioan Educația fizică
20. Sofronia Mariana Discipline teologice
21. Tălmăcel Adelin Stefan Educația fizică
22. Tălmaciu Iulia Elena Pedagogia
23. Trifan Ovidiu Gheorghe Educația muzicală
24. Zănescu Mihaela Pedagogia
25. Antica Dobrița informatician
26. Butnaru Elena Administrator financiar
27. Roșu Maricel Administrator de patrimoniu

Director,

pr.  prof. Cristinel Sociu