Loading...
luni, 27 iunie 2022
OFMConv Romania

Avizul cultului

            Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” este o instituție de învățământ catolic aflată sub jurisdicția Episcopiei Romano-Catolice de Iași și sub egida Ordinului Fraților Minori Conventuali din România, coordonându-și activitatea educațional-formativă conform normelor în vigoare ale Ministerului Educației și Cercetării.

            Fiind o instituție vocațională, deschisă la colaborare și dialog, evitând orice formă de discriminare și nedreptate socială, rămânând fidel însă misiunii, viziunii și valorilor pe care le promovează, Liceul nostru va manifesta mereu o grijă deosebită pentru ca elevii care s-au încredințat educației și formării sale, să își însușească o trăire morală și creștină conform vocației primite. Prin urmare, profesorii, prin conduita și valorile pe care le promovează, sunt chemați în a fi credibili și respectabili în împărtășirea acelorași misiuni, viziuni și valori pe care le promovează și Liceul nostru. 

            În vederea realizării acestui deziderat, în Liceul Teologic Romano Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” sunt titularizați/își pot completa/întregi/preda la plata cu ora, conform normelor în vigoare referitoare la mișcarea personalului didactic, doar profesorii care au primit avizul cultului.

Obținerea avizului cultului se realizează parcurgând următorii pași:

  1. Cererea în scris a avizului din partea cadrului didactic, la care se atașează și un Curriculum Vitae, care vor fi depuse la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi”;
  2. Înaintarea din partea Instituției noastre, în urma analizei cererii și a CV-ului, a unui raport către Ordinul Fraților Minori Conventuali, forul care va acorda sau nu, avizul cultului;
  3. Prudența cere ca unei persoane necunoscute, despre a cărei convingeri morale, de credință, de viață, pregătire și activitate nu se știe nimic, să nu i se ofere avizul cultului; totuși, practica obișnuită este aceea ca, într-o primă etapă, astfel de persoane să fie asumate ca suplinitori sau detașați, urmând ca ulterior să li se dea posibilitatea titularizării în funcție de obținerea avizului;
  4. La rezoluția dată de Ordinul Fraților Minori Conventuali nu primesc contestații.

                                                                                                                                                                  

  • Protocol: Conferința Episcopilor Catolici din Romania si Ministerul Educației si Cercetării   

                                                                                                                                          

Distribuie cu: