Contact

Vă mulţumim că aţi vizitat site-ul nostru, care sperăm că a reuşit să vă ofere o imagine de ansamblu a Liceului nostru.
Dacă doriţi să luaţi legătura cu persoane din conducerea Liceului, dacă vreţi să obţineţi anumite informaţii, dacă preferaţi alte zone de interes, adresa noastră este următoarea:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”
Str. Ştefan cel Mare, nr. 268/B
Cod. 611040
Roman, jud. Neamţ
Telefon/FAX: 0233/741421
E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească.
Să-şi arate faţa Lui şi să se îndure de tine.
El să-şi aplece faţa către tine şi să-ţi dăruiască pacea sa.

Pace şi Bine!