Loading...
luni, 27 iunie 2022
OFMConv Romania

Viziunea, misiunea, valorile și țintele strategice ale Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi”

 

 

                  Viziunea

         Instituția noastră dorește dezvoltarea unui climat de fraternitate, integrare, ambient formativ și toleranță, accentuând formarea caracterului şi cultivând activităţi diversificate în cadrul ambientului educativ. Aceasta dorește să orienteze persoana spre însușirea responsablității față de propria vocaţie, prin:

 • deschidere, colaborare, slujire, solidaritate, conștientizarea drepturilor, datoriilor şi obligaţiilor;

 • implicarea în lupta pentru dreptate și solidaritate, pentru promovarea păcii și binelui comun și împotriva oricărei forme de marginalizare socială;

 • trăirea cu bucurie a valorilor creştine prin construirea propriei personalitățo, în mod original, după modelul lui Isus Cristos.

 

              Misiunea

       Dorim să instruim cat mai mulți adolescenți pentru  a deveni oameni, nu în sensul biologic, ci în sensul educativ și formativ, pentru un viitor social și religios mai bun pentru omenire, deschis la moduri sincere și profunde de a aborda diferitele situații sociale și religioase ale fiecărei religii și confesiuni

 

             Valorile

Promovăm cu încredere și fidelitate următoarele valori:

 • credința

 • caritatea

 • disciplina

 • studiul

 • generozitatea

 • solidaritatea

 

 

                    Ținte strategice

 

 1. Dezvoltarea bazei materiale proprii prin atragerea de investiţii din afara şcolii și extinderea spațiilor de învățământ pentru toate structurile;

 1. Stimularea activității metodice și de perfecționare a cadrelor didactice prin utilizarea metodelor de predare-învățare centrate pe elev;

 1. Diversificarea ofertei educaţionale prin introducerea de noi specializări;

 1. Dezvoltarea unui parteneriat social, activ și dinamic, bazat pe o legislație adecvată pregătirii forței de muncă, extinderea colaborării cu unități de învățământ similare la nivel național și internațional;

 1. Îmbunătățirea actului educațional actual și creșterea rezultatelor școlare la clasele terminale prin activități remediale;

 1. Creșterea calității formării profesionale a elevilor prin implicarea în proiecte.

 

 Director

Pr. prof. dr. Bogdan Emilian Balașcă

 

Distribuie cu: